Ontwikkeling prototype scanrobot

VIEMR B.V. ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Met de ontwikkeling van het prototype scanrobot beoogt VIEMR voorwerpen efficiënter en nauwkeuriger te digitaliseren voor gebruik in de VR wereld. Idee is dat het scannen object 360˚ roterende bewegingen maakt en dat de robotarm hier verticaal bij langs gaat om het object nauwkeurig te scannen. Hiertoe wordt fotogrammetrie gebruikt om 3D modellen (“high resolution pointclouds”) van het voorwerp te kunnen samenstellen. Deze voorwerpen kunnen dan met behulp van een VR-bril bestudeerd worden zonder nog de fysieke voorwerpen nodig te hebben.

 Dit project wordt mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.