Samen met Trimbos Institute en Coolminds hebben we een Virtual Reality simulatie gemaakt die mantelzorgers een kijkje kan geven in het hoofd van een dementerende.

Met de Dementiebril, een 360 graden film, ervaren mantelzorgers waar mensen met dementie in dagelijkse situaties tegenaan lopen en hoe de omgeving op ze reageert. Doel is om mantelzorgers de emoties van iemand met dementie te laten ervaren en zo het begrip voor hun naaste met dementie te vergroten en stress te doen afnemen.

Aan de simulatie op de bril is een e-learning gekoppeld, waarin mantelzorgers stilstaan bij wat zij beleefd hebben in de simulatie. Op deze wijze worden zij bewust gemaakt van hun eigen houding richting hun naaste met dementie. De Dementiebril is gebaseerd op de reeds bestaande dementiesimulator Into D’mentia en wordt in samenspraak met mantelzorgers ontwikkeld. Mantelzorgers geven vaak te kennen graag meer te willen weten van het innerlijk leven van hun naaste en om zo gedragingen en handelingen beter te kunnen plaatsen en te begrijpen.

Het Dementiebril-aanbod is onder 35 mantelzorgers getest en zij oordeelden positief over het nut en de gebruiksvriendelijkheid. Ook bleek uit de resultaten dat na het kijken van de film en het volgen van de e-learning mantelzorgers beter in staat waren om zich te verplaatsen in hun naaste met dementie. Verder voelden zij zich zekerder in hun zorgtaak en was er sprake van meer positieve interactie tussen de mantelzorger en de naaste met dementie.

Mantelzorgers geven aan zich meer bewust te zijn van hoe de persoon met dementie de werkelijkheid ervaart, maar ook van hun eigen gedrag richting hun naaste en de impact daarvan. Nu de resultaten van de pilot studie positief zijn, kan de Dementiebril landelijk gebruikt worden door mantelzorgers.

AWARDS

  • Dutch VR Award Zilver: 360°/VR Video production
Klant Trimbos
Project De Dementiebril
VIEMR 360° Video / Concepting & Design / Virtual Reality